brands

Læsø Saltsyderi

Groft bord salt
75,00 DKK
DANMARKS FØRSTE INDUSTRI - SALTSYDNING PÅ LÆSØ!!! Saltudvinding har siden middelalderens begyndelse og godt 500 år frem spillet en afgørende rolle i Læsøs historie og har sat sine spor i landskabet. Da saltproduktionen var på sit højeste, havde den måske industriel karakter. Det tyder de seneste arkæologiske undersøgelser på. Saltsydningen havde sin start allerede i 1100 tallet og hundredvis af tomter, (måske op mod 2000) efter saltsydehytter ligger spredt på de flade strandenge på øens sydvendte kyster, og fortæller med sit eget dramatiske sprog om det liv der har udspillet sig omkring saltfremstilling, som først sluttede i 1652, da var øen totalt blotlagt for brændsel, og en efterhånden om-sig-gribende sandflugt lagde op mod en tredjedel af øen øde. Læsøboerne fortsatte med at lave salt, men nu i flade trækister ved solfordampning, det såkaldte kistesalt. Det blev dog kun til en lille produktion, der dækkede øens eget behov. DET SALTHOLDIGE GRUNDVAND Grunden til at saltsydningen begyndte på Læsø, hænger sammen med, at øen som det eneste sted i Danmark, har saltholdigt grundvand. Dette grundvand dannes under de sydvendte strandenge - Rønnerne, hvor havets oversvømmelser ved storme i vinterhalvåret forsyner området med havvand, det siver ned i sandlagene og bremses i 1- 2 meters dybde af et kompakt lag af blåler, der forhindrer en videre nedsivning. Når oversvømmelserne ophører i sommerhalvåret, sker der en kolossal fordamp­ning fra sandoverfladen, så det restvand, der står tilbage ovenpå lerlaget, efter en årrække når op på en saltkon­centration på 12-16%. LÆSØ SYDESALT Læsø sydesalt fremstilles som pandesalt efter de gamle foreskrifter, det saltholdige grundvand der hentes i tankvogn fra vores brønde på Rønnerne, hældes i store jernpander. Inddampningen foregår ved ca. 80-85 grader. Når saltlagen er mættet, krystalliserer saltet på vandoverfladen. Saltet synker derefter til bunden, hvor vi med vores "saltriver" skubber det sammen og skovler det op i fletkurvene over sydepanderne. Saltet er klart til brug når vi tørret det. Denne fremstillingsproces har formentlig været uændret i hele middelalderen frem til slutåret 1652. Det værktøj som anvendes i dag i sydehytterne, er kopier af gamle redskaber. SALTPROJEKTETS FORMÅL Læsø Saltsyderi arbejder i videst muligt omfang på at genfinde og skabe det gamle håndværk - saltsydning, der fik så stor betydning for øens historie, kultur og natur. Der findes næsten ingen skriftlige kilder, som omtaler den praktiske/tekniske fremstilling af salt på Læsø. Derfor beror de mange forsøg ofte på viden hentet ved de tyske saltmuseer. Projektet har gennem en årrække medvirket til finansieringen af de arkæologiske udgravninger.
Dankort Diners JBC Maestro Visa MasterCard Mobilepay

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven